On line samitGDE JE VODA TAMO JE I ŽIVOT”

SAKUPLJANJE KIŠNICE: ODRŽIVO REŠENJE ZA GLOBALNU NESTAŠICU VODE

Sri Svami Madavananda World Peace Council u saradnji sa Yoga in Daily Life USA i Međunarodnim danom joge u Ujedinjenim nacijama domaćin je on-line samita u sklopu Konferencije o vodama UN-a 2023. I u čast decenije posvećene vodi u Ujedinjenim nacijama  (https://www.worldpeacecouncil.net/u-n-2023-water-conference-virtual-side-event).

Datum: 23. mart 2023

Po našem vreme 16:00 - 17:30

Da biste se pridružili programu, koristite ovaj link: https://tinyurl.com/ssmwpc-water

Slatka voda je neophodna za zdravlje, kao i za održivi ekonomski razvoj, poljoprivredu, sigurnost hrane i podršku ekosistema biodiverzitetu. Ipak, nažalost, procjenjuje se da će do 2030. globalna potražnja za vodom premašiti ponudu. Nedostatak vode ozbiljno ugrožava zdravlje životne sredine, ljudi i čitavog života na našoj planeti.

On-line samit o Inicijativi za prikupljanje kišnice će sadržati i obraćanje Njegove Svetosti Višvaguruđi Paramhansa Svamija Mahešvaranande, Autor Sistema Joga u svakodnevnom životu", koji će govoriti o mudrosti i duhovnim tradicijama korišćenja vode prema drevnoj indijskoj nauci o jogi i vedskoj kulturi. Uvaženi govornici će ispričati priču o Inicijativi za prikupljanje kišnice i govoriti o putevima ka promeni paradigme u ljudskom pogledu na vodu koja odražava našu zajedničku odgovornost da zaštitimo i očuvamo okeane i vodene puteve za dobrobit svih živih bića.