Joga u Novom Sadu

“Joga u svakodnevnom životu” u Novom Sadu je počela sa radom 1981 god , dolaskom njenog osnivača, Paramhans Svami Mahešvarananade. Njegova pojava i znanje o jogi zračila je izvornošću i realizacijom. Od tada tokom svih ovih godina naš suštinski cilj je... Opširnije...

Autor sistema - Višvaguruđi

Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda, autor sistema “Joga u svakodnevnom životu”, je ovako izrazio svoju misao-vodilju: Moj život ima samo jednu svrhu – učiti ljude da prihvate sebe, da razumeju i poštuju druge, da osete i ublaže bol i patnju drugih... Opširnije...

Linija učitelja - Parampara - Nasleđe

Davno u prošlosti, suština Joge je objavljena u najstarijim duhovnim spisima na svetu - Vedama. Tokom mnogih vekova, pre nego su Vede zapisane, Svete tradicije su prenošene usmeno, sa Učitelja na učenika. Da bi preneo najvišu istinu, Učitelj mora da bude... Opširnije...

Međunarodni Fellowship

Međunarodni Fellowship je udruženje koje je Višvaguruđi osnovao kako bi ujedinio sva udruženja “Joge u svakodnevnom životu“ širom sveta. Opširnije...