Strilky katupranam Copy
 Vežbanje "Joge u svakodnevnom životu", Strilki ašram, Češka Republika
 

SISTEM "JOGA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU" 

Sistem „Joga u svakodnevnom životu“, čiji je tvorac Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda, jedan je od najpoznatijih i najpriznatijih sistema Joge u svetu. To je holistički i sveobuhvatan sistem koji se bavi telom, umom, svešću i dušom. Temeljni mu je cilj postizanje i očuvanje fizičkog, mentalnog, društvenog i duhovnog zdravlja spajanjem drevnih duhovnih tehnika i mudrosti Indije sa znanjem savremenog doba. 

"Tokom svog dugogodišnjeg rada u zapadnim zemljama, upoznao sam način života i fizičke i psihičke poteškoće ljudi savremene civilizacije. Na temelju tih iskustava razvio sam sistem „Joga u svakodnevnom životu“ kao postupnu i sistematsku metodu koja obuhvata sva područja ljudske egzistencije i koja u svakom razdoblju života nudi nešto vredno. Tako je svakome, bez obzira na godine ili fizičku konstituciju, omogućen pristup klasičnom putu Joge. Vodeći računa o stanju savremenog društva, stvorio sam sistem blizak potrebama modernog čoveka, ne gubeći pri tom izvornost i delotvornost drevnih učenja". 

Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda autor Sistema "Joga u Svakodnevnom Životu" /System Yoga in daily life/

 U sistemu "Joga u svakodnevnom životu" vežbanje je podeljeno na OSAM NIVOA koji sadrže 

 • fizičke vežbe ASANE

 • tehnike disanja PRANAJAME

 • tehnike opuštanja JOGA NIDRA

 • tehnike čišćenja i buđenja organizma HATA JOGA KRIJE

 • tehnike meditacije "MEDITACIJA SAMOANALIZE"

Vežbanje počinje sistematski i postupno. Od prvog stepena, jednostavnih SARVA HITA ASANA - asane dobre za svakoga, do najnaprednijih položaja i tehnika osmog stepena. Postupnost svesnost i ne nasilnost tokom većbanja omogućuje svakome da bezbedno ovlada celim Sistemom. Tako ostvarujemo jedinstvo tela, daha, uma i duha.  

Vežbe koje ulaze u ovaj sistem već su se dokazale pomažući milionima ljudi hiljadama godina. Sistem „Joga u svakodnevnom životu“ se podučava širom sveta u joga-centrima, školama, centrima za obrazovanje odraslih, bolnicama, banjama, rehabilitacionim centrima, fitnes i sportskim klubovima. On odgovara svim starosnim grupama, ne zahteva akrobatske sposobnosti i pruža mogućnost vežbanja Joge i fizički nespremnima, invalidima i rekonvalescentima. Samo ime sistema ukazuje da se Joga može i treba vežbati u svakodnevnom životu. Svi stepeni vežbi su rađeni uz savetodavnu saradnju sa lekarima i fizioterapeutima, te ih stoga, uz poštovanje uputstava i upozorenja, može vežbati svako. „Joga u svakodnevnom životu“ je celovito orjentisan sistem, što znači da podrazumeva ne samo fizičke, već i mentalne i duhovne aspekte. Pozitivno mišljenje, istrajnost, disciplina, usmerenost ka Najvišem, molitva, kao i dobrota i razumevanje, grade put ka poznavanju sebe i ka samospoznaji.

unemployed

Glavni ciljevi „Joge u svakodnevnom životu“ su:

 • Fizičko zdravlje

 •  Mentalno zdravlje

 • Društveno zdravlje

 • Duhovno zdravlje

 • Samorealizacija

Joga u svakodnevnom životu - Novi Zeland

Do tih ciljeva dolazimo:

 • Fizičkim, mentalnim i duhovnim vežbama

 • Hraneći se punovrednom, vegetarijanskom hranom

 • Poštujući život, čuvajući prirodu i okolinu

 • Unutrašnjim mirom

 • Ljubavlju i pomaganjem svim živim bićima

 • Tolerancijom prema svim narodima, kulturama i religijama

 • Čistim mislima, živeći pozitivno.