WP IN YOUR HANDS

 

 

 

 

26. 01. 2017.

Predstavnici YIDL i SSMWPC učestvuju na Samitu visokog nivoa UN-a

Delegacija YIDLa u UNŠest predstavnika Joge u svakodnevnom životu (YIDL) i Svetskog mirovnog veća Sri Svami Madavanande (SSMWPC) prisustvovalo je Samitu Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija sa sedištem u UN-a u Njujorku, 24. januara 2017 pod nazivom “Izgrađivanje održivog mira za sve: Sinergija između održivog razvoja i održivog mira na dnevnom redu do 2030”.

Za vreme ovog događaja na visokom nivou, ponovo i ponovo  se isticalo da održivi mir nije moguć bez održivog razvoja i obrnuto. Kod oba postoje izazovi: konflikti, siromaštvo, manjak izvora i državne institucije sa nekim drugim prioritetima.

Program naglašava potrebu za integracijom obezbeđivanja osnovnih usluga kroz humanitarne aktivnosti i aktivnosti razvoja sa drugim ciljevima – zaštitom ljudskih prava, izgradnjom efikasnih i  odgovornih institucija, osnaživanjem žena i mladih, zaštitom prirodnih resursa. Glavna tema je bila potreba da se spreče konflikti još pre nego što oni nastanu  tako što ćemo se pozabaviti uzrocima u korenu.

Značaj samita prikazan je kroz učestvovanje najviših zvaničnika UN-a: Generalnog sekretara i predsednika  Skupštine, Veće sigurnosti i Ekonomsko i Društveno veće (ECOSOC).

Sednica u UN “Treba nam globalna reakcija koja se bavi osnovnim uzrokom konflikta i integriše mir, održivi razvoj i ljudska prava na holistički način – od ideje  do izvršenja,” obratio se Generalni sekretar Njegova Ekscelencija Antonio Guteres Skupštini. “Ulaganje u održivi mir znači investiranje u osnovne službe, povezivanje humanitarnih i agencija za razvoj, izgrađivanje efikasnijih i produktivnijih institucija, zaštitu ljudskih prava, promovisanje društvene kohezije i diverzije, obezbeđenje značajnijeg učestvovanja žena i devojaka u svim delovima društva i kretanje ka održivoj energiji”.

Predstavnici YIDL i SSMWPC  doputovali su iz Slovenije, Vašingtona i Njujorka i prisustvovali radionicama sa temama: jačanje žena, devojaka i omladine; upravljanje prirodnim resursima; i jačanje institucija – sve neophodno za postizanje kako mira tako i održivog razvoja.

U svom odgovoru na ovaj događaj, autor Sistema “Joga u Svakodnevnom životu” i osnivač SSMWPC Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda izjavio je da će Međunarodno udruženje Joge u svakodnevnom životu i Svetsko mirovno veće Sri Svami Madavanande, kao međunarodne ne-vladine organizacije (NGO) sa posebnim konsultativnim statusom koji imaju u ECOSOC* nastaviti da aktivno podržavaju ciljeve održivog razvoja UN-a kroz svoje humanitarne aktivnosti i mirovne samite.

Te humanitarne aktivnosti uključuju:  obezbeđivanje obrazovanja, zdravstvenu brigu, zaštitu životinja, pošumljavanje u brojnim zemljama širom sveta; sem ovoga takođe i sakupljanje kišnice i usluge hitne pomoći u ruralnoj Indiji. SSMWPC takođe okuplja događaje na visokom nivou širom sveta koji udružuju duhovne i kulturne lidere u zajedničkom dijalogu i promovisanju najbolje prakse za dostizanje mira.

*ECOSOC je Ekonomsko i društveno veće Ujedinjenih Nacija

 

Logo YIDL INTERNATIONAL 150x150