7 img 3800 72dpi 1200 wm 480x640

Višvaguruđiju, Autoru Sistema "Joga u svakodnevnom životu" je dodeljeno  zvanje Doctors of Letters (Doctors of Letters - D.Litt., latinski Litterarum) kao rezultat njegovog izuzetnog rada na polju Joge, kroz Sistem “Joga u svakodnevnom životu”.

Nakon naučne konferencije INCOFYRA 2018 – Međunarodna konferencija o istraživanjima i primeni Joge, u Bangaloru - Indija, na počasnoj ceremoniji je Višvaguruđiju uručena od strane S-VYASA Univerziteta iz Bangalora, prestižno počasno zvanje D.Litt. (Doctor of Letters; Latin: Doctor Litterarum). 

2 bangalore 2 72dpi 1200 wm 640x480

D.Litt. je akademski stepen, viši doktorat koji se, u nekim zemljama (npr. Velika Britanija, Australija, Indija, Irska), smatra višim od PhD (doktor filozofije) i jednaka je doktoru nauka (D.Sc.). Ovo se dodeljuje u mnogim zemljama od strane univerziteta i akademskih tela kao priznanje u dostignućima u humanističkim naukama, originalnom doprinosu kreativnoj umetnosti i dr. 

D.Litt. titula se može takođe dodeliti i kao počasna titula takvim osobama čiji objavljeni rad i istraživanje pokazuje vidljivu sposobnost i originalnost te predstavlja odlično i trajno dostignuće, koje Univerzitet smatra vrednim ove najviše akademske titule.

 

1 bangalore 4 72dpi 1200 wm 640x556

4 bangalore 8 72dpi 1200 wm 480x640


5 bangalore 10 72dpi 1200 wm 640x4806 bangalore 0 72dpi 1200 wm 640x480