Adresa:

"Joga u svakodnevnom životu" (poslovni prostor Graditelj)

Bul. Slobodana Jovanovića 4a,  Novi Sad

+381 (0)60 0108 128 /od 9h do 22h/

+381 (0)21 423 211  /od 18h do 22h/

download Joga u svakodnevnom životu Srbija | Фејсбук - Facebook