Uskrs

 

Ovo vreme možemo da iskoristimo i na pozitivan način i STVORIMO DOBRE NAVIKE.

Naučićemo tehniku produbljenog i opuštenog, POTPUNOG JOGA DISANJA.

Način na koji dišemo ne utiče samo na fizičko zdravlje, već i na emocije i mentalnu ravnotežu. Pod uticajem stresa, straha ili uzbuđenja disanje je površno i ubrzano.

Redovnim vežbanjem POTPUNOG JOGA DISANJA opuštenije reagujemo na opterećenja i probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo. Na taj način stičemo ne samo fizičko i mentalno zdravlje nego znatno bolji imunitet i vitalnost.

POTPUNO JOGA DISANJE

Potpuno joga disanje sastoji se iz tri osnovne faze:

1.      Trbušno disanje ili disanje dijafragmom

Ova faza disanja je temelj potpunog joga disanja, jer omogućuje punu iskorišćenost zapremine pluća, usporava i na prirodan način produbljuje disajni proces i opuštanje.

Za vreme udaha dijafragma se pomiče nadole i pritiska trbušne organe postiskujući trbušni zid napolje. Pri izdahu dijafragma se vraća gore, a trbušni zid se povlači. Suprotno udahu, izdah je pasivan proces.

 2.       Grudno disanje

 Pri udahu rebra se podižu a grudni koš širi, dok se pri izdahu rebra vraćaju u početni položaj. Struja vazduha teče srednjim delom pluća koja se pune nešto manje nego pri trbušnom disanju, a disanje je brže i površnije.

U stresnim situacijama, kada smo uznemireni i napeti, ovakvo disanje se javlja spontano. Ukoliko nesvesno ubrzamo disanje, postupno povećavamo napetost ili je bar zadržavamo na istom nivou.

Da bi se prekinuo krug napetosti, usporeno i duboko trbušno disanje je od velike pomoći.

 3.       Klavikularno disanje

Kod ovog načina disanja pri udahu vazduh puni vrhove pluća, pri čemu se podižu gornji deo grudnog koša i područje ključnih kostiju. Disanje samo vrhovima pluća je površno i brzo, a posledica je izrazito strestnih situacija, panike ili teškoća u disanju.

Zdravo i prirodno disanje u jednom dahu sadrži sva tri oblika disanja. Oni se sjedinjuju u jedan neprekidni talas, koji se pri udahu podiže odozdo nagore, a pri izdahu spušta odozgo nadole. Pri udahu trbuh se ispupči a grudni koš širi, dok se pri izdahu vraćaju u početni položaj. 

Disanje na ovaj način i korišćenje cele zapremine pluća nazivamo POTPUNIM JOGA DISANJEM.

PRAKTIČNA VEŽBA POTPUNOG JOGA DISANJA

Ukupno trajanje vežbe 5 min

Lezite udobno na leđa. Noge su blago razmaknute. Ako je potrebno stavite jastuk pod glavu ili pod kolena da bi ste smanjili pristisak na vrat i donji deo leđa. Zatvorite oči i opustite očne kapke. Stavite desni dlan na predeo pupka, a levi na grudni koš, prstima prema grudnoj kosti. Laktovi su na podu, ramena su opuštena.

Potpuno joga disanje 1

Usmerite svoju pažnju i pratite prirodni tok disanja (2 min)

Nakon toga sledi uvežbavanje potpunog joga disanja (2-3 min):

Sa udahom svesno (aktivno) podižemo trbušni zid, širimo grudni koš i podižemo ključne kosti, a sa izdahom pustimo (pasivno) da se spuste ključne kosti, skupi grudni koš i spusti trbušni zid.

Kada smo savladali tehniku potpunog joga disanja možemo vežbati i duže vreme, sa rukama pored tela, dlanova okrenutih na gore.

 

Izvori:

1. Sistem "Joga u svakodnevnom životu" - Sklad tela, uma i duše, Paramhans Svami Mahešvarananda

2. "Skrivene snage u čovjeku - čakre i kundalini" - Paramhans Svami Mahešvarananda

Link: https://www.jogausvakodnevnomzivotu.com/prodavnica