Drvo Svetla 1

 Poruka Višvaguruđija - Autora Sistema "Joga u svakodnevnom životu" za predstojeće praznike:

Blagoslovljena Sopstva, Draga Braćo i Sestre,
 
svi kulturni, tradicionalni i duhovni festivali doprinose jedinstvu, međusobnom razumevanju i praštanju. Jedinstvo se ostvaruje kroz razumevanje, ljubav i  odanost svim živim bićima. Mnogo toga možemo raditi u ovakvim prilikama, ali najbolji pokloni su opraštanje, razumevanje, dobre misli i ljubazne reči.
 
Najviša Svetlost je Slava Božanske prisutnosti u svim živim bićima, kao Svetlo Života. Trebamo prepoznati, voleti i zaštititi ovo Božansko Svetlo u svim živim bićima.
 
Ljudsko je postojanje drvo svetla sa lepim i sjajnim ukrasima gde svako pronalazi ono što mu treba. Zato ne treba da zaboravimo da u svakom dobu postoje Božanske inkarnacije i sveci koji nas podsećaju na ovu istinu.
 
Želim vam Blagoslovljene Praznike i molim se za sve vas, za Božiju milost i zaštitu, zdravlje, mir, sreću i uspeh u Novoj godini.
 
Neka nas Bog zaštiti od nesreće, negativnih misli i energija. Neka Božansko svetlo uvek bude sa vama i prati vas u svakom dahu.
 
Sa Ljubavlju i Blagoslovom naših Satgurudeva Sri Alakpuruđija Sida Pita Parampare,
Vaš,  
 
Višvaguruđi