Guru Purnima Strilki 2022jpg
Svake godine se sedmi pun mesec (purnima) tradicionalno slavi kao GURU PURNIMA. GU znači tama, a RU znači svetlo – GURU je Ukoji tamu neznanja uklanja svetlom znanja. Guru Purnima je posvećena GURU-u - Učitelju.
 
Guru Purnima je za duhovne tragaoce najvažniji praznik u godini i tada trebaju biti sa svojim Učiteljem, bilo fizički ili mentalno. Na taj dan duhovni tragaoci plodove svoje sadane posvećuju svom Učitelju i ujedno započinju “novu godinu” svog duhovnog života sa novom duhovnom sankalpom (odlukom) uz blagoslov Učitelja.
 
Guru Purnima je dan kada je prvi puta svetlo Sunca dotaklo Zemlju. To je i rođendan Bhagavana Sri Ved Vjase koji je zapisao Vede, napisao 18 Purana, Mahabaratu i Srimad Bhagavatu. Guru Purnima se slavi u mesecu Ašadh (juli-avgust) mesečevog kalendara. Taj dan se započinje u vreme Brahma Murte (vreme izlaska Sunca). Duhovni aspiranti ga započinju meditacijom na Guru Gitu (deo Skanda Purane koja opeva slavu Gurua kroz dijalog Šive i Parvati), molitvom i puđom (vrsta ceremonije) bilo u ašramima ili u svojim domovima. Čitav dan se posti i posvećuje duhovnoj sadani.
 
Poruka Višvaguruđija - Autora Sistema "Joga u Svakodnevnom Životu"