BAKTI JOGA

Bakti znači ljubav i predanost Bogu i njegovoj kreaciji, poštovanje i pažnju prema svim živim bićima i celokupnoj prirodi. Svako može ići putem bakti: bio mlad ili star, siromašan ili bogat, nezavisno od nacionalne ili verske pripadnosti. Bakti joga nas vodi do cilja sigurno i bez stranputica.

Ona podrazumeva i ljubav prema Bogu kroz ljubav prema Išta devti (Bogu u jednoj od njegovih inkarnacija). Bog je sveprisutan. On je u nama i oko nas. Mi smo povezani sa njim jednom tananom niti, a ta nit je ljubav. Bog je univerzalna ljubav koja nas sve okružuje i prožima svojom milošću, ali mi toga nismo svesni. Kada se ta svesnost probudi, kada jednom upoznamo božansku ljubav, ne želimo više ništa drugo. Tada znamo da je Bog smisao istinske ljubavi. Čovek bez bakti je kao riba bez vode, kao ptica bez krila, kao noć bez meseca i zvezda. Svim bićima je potrebna ljubav. Sa njom se osećamo zaštićeni i srećni poput deteta u majčinom naručju, poput putnika koji se nakon dugog zamornog puta konačno vratio u svoj dom.

Postoje dve vrste bakti:

- APARA BAKTI, sebična ljubav

- PARA BAKTI, univerzalna ljubav

Bakta kao dar od Boga prima sve što mu se desi. On ništa ne želi niti očekuje i u potpunosti se prepušta božjoj volji, pozdravljajući i prihvatajući svaku situaciju u koju ga dovede sudbina. Bakta ništa ne traži za sebe, a njegova molitva je: „Neka bude volja tvoja.“

Ali, pre nego što postignemo ovaj visoki stepen ljubavi prema Bogu, naša je bakti pomešana sa sebičnim mislima. To znači da mi doduše volimo Boga, ali da od njega nešto i očekujemo. Neki mu se obraćaju za pomoć kada ih muče bol i brige, dok drugi mole za materijalna dobra, novac, slavu ili napredovanje u poslu. Pri tom uvek treba imati na umu da ćemo sva ta dobra morati da ostavimo kad napustimo zemlju i da ona, stoga, nemaju istinsku i trajnu vrednost.

Kao duhovni tragaoci mi molimo za mudrost i spoznaju Boga, ali pošto često stvaramo svoju predstavu o Njemu – kakav bi On po našem mišljenju trebao da bude i kako bi trebao da postupa, nismo otvoreni ni spremni za daršan, za susret sa Njim.

U svojim Bakti sutrama mudrac Narada opisuje devet oblika bakti joge:

1. Satsang – biti u društvu u kojem se kazuju duhovne istine

2. Hari kata – slušanje i čitanje o Bogu

3. Šrada – vera

4. Išvara bađan – pevanje u slavu Boga

5. Mantra đapa  - ponavljanje božjeg imena

6. Šam dam – povlačenje i kontrola čula u odnosu na svetovne stvari

7. Santo ka adar – poštovanje za osobe koje su svoj život posvetile Bogu

8. Šantoša – unutarnje zadovoljstvo

9. Išvara pranidan – predanost Bogu

Ne postoji duhovni put bez bakti. Ako student ne voli fakultet koji je izabrao, teško da će završiti studije. Isto tako, i mi ćemo izdržati i savladati sve prepreke samo uz ljubav i posvećenost svojim vežbama, svome putu i cilju. Bez ljubavi prema svim bićima i bez predanosti Bogu ne možemo postići jedinstvo sa njim.