Međunarodni Fellowship

Međunarodno društvo “International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship“

Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda je 1990. godine potaknu osnivanje društva “International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship“, krovne organizacije, kako bi ujedinio sva udruženja “Joge u svakodnevnom životu“ širom sveta. Društvo “International Sri Deep Madhavananda Ashram“ je neprofitabilna organizacija sa sedištem u Beču, Austrija, sa savetodavnim statusom pri Ujedinjenim Nacijama (ECOSOC).  Aktivnosti Fellpwshipa su usmerene na služenje ljudskoj zajednici poticanjem zdravlja, svedskog mira, humanitarnih akcija, ljudskih prava, zaštita okoline i svih živih bića, tolerancije, poštovanja i slobode među verama, kulturama i narodima.

Aktivnosti Fellowshipa

Osnivač Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda i članovi “Joge u svakodnevnom životu“ bili su učesnici i izlagači na brojnim svetskim konferencijama ( Svetki milenijumski mirovni samit verskih i duhovnih vođa, UN 2000., Dijalozi o Zemlji, Lion 2001., Svetski samit o održivom razvoju, Johanesburg 2002., Svetski religijski parlament, Barselona 2004. i mnoge druge).

fellowship


Yoga in Daily Life® International


Schikanedergasse 12/13


A-1040 Vienna, Austria, Europe