SW PORTRET 2Sistem "Joga u svakodnevnom životu" utemeljio je Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda, indijski učitelj joge koji je od svoje rane mladosti, izuzetnom disciplinom i predanšću dostigao najviše ciljeve joge. Od 1972. god on živi u Beču, i radeći sa brojnim ljudima širom sveta spoznao je potrebe savremenog čoveka,  što ga je potaklo da sjedini drevna joginska znanja i svoja bogata iskustva, sa dostignućima savremene nauke. Tako je nastao celovit i postupan sistem joga vežbi i tehnika nazavan "Joga u svakodnevnom životu". 

Za svoj rad  i zasluge u poboljšanju telesnog, mentalnog, društvenog i duhovnog zdravlja ljudi širom sveta Višvaguruđi je do sada primio mnoga međunarodna priznanja.

U Indiji su mu dodeljeni počasni naslovi doktora Joge i profesora duhovne nauke Joge.


 Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda, autor sistema “Joga u svakodnevnom životu”, je ovako izrazio svoju misao-vodilju: Moj život ima samo jednu svrhu – učiti ljude da prihvate sebe, da razumeju i poštuju druge, da osete i ublaže bol i patnju drugih, da spoznaju zašto su rođeni i šta je smisao života. To je veliki i ponekad težak zadatak za svakog duhovnog učitelja, budući da je teško premostiti jaz između Učiteljevih reči i učenikovih dela. Velike reči je lako govoriti i pisati. Živeti u skladu sa tim rečima i pretvoriti ih u delo zahteva, međutim, izuzetnu snagu volje i disciplinu.


Višvaguruđi je rođen 1945. godine u Radžastanu, u severozapadnoj Indiji. Naslednik je loze Učitelja Joge koji se i danas sa bezgraničnim poštovanjem pominju. 

Kada je sreo svog budućeg Učitelja, Svami Madavanandađija, Višvaguruđi je bio trinaestogodišnji dečak, ali je tog trenutka shvatio da je Svami Madavanandađi osoba pod čijim vođstvom može spoznati odgovore na suštinska pitanja kojima se bavio njegov po godinama mladi um. Ali nije bilo lako ubediti Učitelja da prihvati tako mladog učenika i stoga je dečak, koji je odlučio da svoj život posveti isključivo Jogi, dobio nalog da zarađuje za život radeći u rudniku gipsa. On je to prihvatio bez pogovora. No taj rad ga je fizički udaljavao od Učitelja, a dečak je želeo da bude uz njega. Zato mu je Svami Madavanandađi kupio i opremio malu uličnu trgovinu sitnicama. Ali koncentracija učenika je bila usmerena ka nečem višem, pa se ovaj pokušaj završio brzim bankrotom. Tako je dečak prošao dva ozbiljna ispita. Bez pogovora je obavljao naporan rad u rudniku, a potom se nije polakomio na novac, kada mu je bilo omogućeno da do njega dođe relativno lako. Bilo je jasno da je njegova žeđ za spoznajom velika, a odluka nepokolebljiva. Od tada, za mladog Mahešvaranandađija počinje život Joge – vežbe, askeza, kontrola uma i čula, meditacije. Godine predanog rada na sebi urodile su potpunim fizičkim i duhovnim buđenjem.

1970. godine, po želji svoga Učitelja, odlazi u Evropu gde širi znanje Joge već više od 45 godina. Decenije iskustva u radu na sebi i radu sa drugima podarile su nam sistem „Joga u svakodnevnom životu“. Sistem je zbog postupnosti, jednostavnosti i delotvornosti opšte prihvaćen kako u Indiji, kolevci Joge, tako i u zemljama Evrope i na ostalim kontinentima. 

Njegov humanitarni i duhovni rad naročito je pružao veliku moralnu potporu ljudima zemalja Istočne Evrope kao što su bivša Čehoslovačka, Jugoslavija i Mađarska. Za svoj nesebičan rad Višvaguruđi je primio niz priznanja i odlikovanja, među kojima je i pismo zahvalnosti od češkog predsednika gospodina Vaclava Havela. Priznanja je primio takođe i od slovenačkog predsednika Janeza Drnovšeka, kao i od mađarskog predsednika Arpada Genca, predsednika Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, austrijskog predsednika dr Hajnca Fišera, predsednika Indije dr Abdula Kalama, premijera Južne Australije Majka Rena, slovenačkog premijera dr Janeza Drnovšeka, slovenačkog predsednika Milana Kučana, slovačkog predsednika Rudolfa Šustera…

Premijer Južne Austrslije

 Susret sa premijerom Južne Australije, Majk Ren

Austrijski predsednik dr Hajnc Fišer

 Susret sa austrijskim predsednikom, dr Hajncom Fišerom

 

BIH Željko Komšić

  Susret sa Predsednikom Predsedništva BiH, Željkom Komšićem

 

Indija dr Abdul Kalam

 Susret sa predsednikom Indije, dr Abdulom Kalamom

 

Mađarska Arpad Genc

 Susret sa predsednikom Mađarske, Arpadom Gencom

 

Slovenija Milan Kučan

 Susret sa predsednikom Slovenije, Milanom Kučanom

 

Slovačka Rudolf Šuster

 Susret sa predsednikom Slovačke, Rudolfom Šusterom

 

Slovenija dr Janez Drnovšek

 Susret sa premijerom Slovenije, dr Janezom Drnovšekom

 

Predsednik Hrvatske gospodin Stjepan Mesić priznao je Svamiđijev tridesetogodišnji rad najvišim odlikovanjem Hrvatske - odlikovanjem Reda Danice s likom Katarine Zrinske.

Hrvatska Stjepan Mesić

 Godine 1998. u Haridvaru u Indiji Svamiđi je od "Svetskog verskog parlamenta" (Indija) dobio titulu Sarvabhaum Đagadgurua - duhovnog učitelja sveta, i Mahamandalešvara - duhovnog poglavara Mahanirvani Akhare, jednoga od 13 glavnih duhovnih redova u Indiji.

Šankaračarja

 

Iza celokupnog Svamiđijevog učenja i aktivnosti leži jasna i jednostavna istina o čoveku kao neograničenom potencijalu znanja, radosti i zdravlja. Ta istina, prenošena hiljadama godina sa Učitelja na učenika, zrači iz Svamiđija inspirišući ljude da se pokrenu i spoznaju sebe.