Linija učitelja - Parampara - Nasleđe

Davno u prošlosti, suština Joge je objavljena u najstarijim duhovnim spisima na svetu - Vedama. Tokom mnogih vekova, pre nego su Vede zapisane, Svete tradicije su prenošene usmeno, sa Učitelja na učenika. Da bi preneo najvišu istinu, Učitelj mora da bude Brahma Ništam Šrotrijam, poznavalac krajnje, apsolutne istine. Takav Učitelj je poznat kao Satguru. Da bi prevazišao um i dostigao konačni cilj, učeniku je potrebno vođstvo Satgurua, prosvetljenog Učitelja koji je sledio put do njegovog prirodnog kraja i može da povede učenika do Božanskog u njemu samom.
 
Satguru Parampara - tradicija Joge u svakodnevnom životu se proteže kroz vreme vekovima unazad, od Param Mahasiddha Avatar Šri Alakhpuriađija do današnjeg dana i Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvaranande koji sada nosi Chadar (šal) ove Božanske tradicije. 

Param Mahasida Avatar Sri Alakpuriđi

U Himalajama, između dva mesta hodočašća Kedarnata i Badrinata, nalazi se Siddha Dhuni ili Siddha Dham ašram. Ovde Param Mahasiddha Avatar Sri Alakhpuriđi, guru Paramjogešvara Svajambhu Sri Devpuriđija, ponekad boravi sa nekolicinom svojih učenika.  

Param Jogešvar Svajambu Sri Devpuriđi

Šri Devpuriđi, Šri Alakhpuriđijev učenik, utelovljenje je božanske snage i milosti. Živeo je i podučavao u krugu Sikhar, Radžastan (severozapadna Indija), od sredine 19. veka do 1944. godine, kada je napustio telo. 

Šri Devpuriđijevi posvećenici još neguju živo sećanje na njegovo duhovno učenje i čudesna dela.  Bio je prijatelj i učitelj i ljudima i životinjama podjednako.

H.H. Darmasamrat Paramhans Sri Svami Madavanandađi

Paramhans Šri Svami Madavanandađi je bio duhovni naslednik Bhagavana Šri Dip Narajana Mahaprabuđija iz Bari Katua, okrug Nagaur, Radžastan. Kao učenik Šri Mahaprabuđija postigao je blagoslovljeno stanje spoznaje Boga kroz potpunu predanost i služenje Učitelju.

Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda

Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda, autor sistema “Joga u svakodnevnom životu”, je ovako izrazio svoju misao-vodilju: Moj život ima samo jednu svrhu – učiti ljude da prihvate sebe, da razumeju i poštuju druge, da osete i ublaže bol i patnju drugih, da spoznaju zašto su rođeni i šta je smisao života.