Novi Sad

PREDSTAVNICI YIDL-a U UJEDINJENIM NACIJAMA

Šest predstavnika "Joge u svakodnevnom životu" (Yoga In Daily Life - YIDL) i Svetskog mirovnog veća Sri Svami Madavanande (SSMWPC) prisustvovalo je Samitu Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija sa sedištem u UN-a u Njujorku, 24. januara 2017 pod nazivom Izgrađivanje održivog mira za sve: Sinergija između održivog razvoja i održivog mira na dnevnom redu do 2030”.

REZOLUCIJE - ODLUKE ZA 2017. GODINU

Autor Sistema “Joga u Svakodnevnom životu” Višvaguruđi je pozvao ljude širom Sveta da svojim pozitivnim odlukama doprinesu miru i harmoniji u 2017. god. 

Uradite nešto dobro za budućnost.  Ali pošto ne znate budućnost, sada radite za nju, radite za budućnost u sadašnjosti. Svaki dan je “Nova godina”. Svakog jutra počinje Nova godina i vreme je da pomislimo: Ja sam čovek. Šta za mene znači biti čovek? Koji me kvaliteti čine čovekom?