Sistem JUSŽ i 4 oblika zdravlja

Lotos

Sistem "Joga u svakodnevnom životu" (JUSŽ) je holistički i sveobuhvatan sistem koji se bavi telom, umom, svešću i dušom. Temeljni mu je cilj postizanje i očuvanje fizičkog, mentalnog, društvenog i duhovnog zdravlja spajanjem drevnih duhovnih tehnika i mudrosti Indije sa znanjem savremenog doba.

Glavni ciljevi „Joge u svakodnevnom životu“ su:                                            

 • Fizičko zdravlje
 • Mentalno zdravlje
 • Društveno zdravlje
 • Duhovno zdravlje
 • Samorealizacija 

Do tih ciljeva dolazimo:                                                                                                            

 • Fizičkim, mentalnim i duhovnim vežbama
 • Hraneći se punovrednom, vegetarijanskom hranom
 • Poštujući život, čuvajući prirodu i okolinu
 • Unutrašnjim mirom
 • Ljubavlju i pomaganjem svim živim bićima
 • Tolerancijom prema svim narodima, kulturama i religijama
 • Čistim mislima, živeći pozitivno.

Fizičko zdravljeSvamidji Katu pranam Umag 2 Copy

Fizičko zdravlje je od suštinskog značaja u životu. Kao što je švajcarski lekar Paracelzus dobro uočio: „Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.“ Za održavanje i ponovno sticanje zdravlja služe nam fizičke vežbe (asane), vežbe disanja (pranajame) i tehnike opuštanja.      
                            

U „Jogi u svakodnevnom životu“, klasične asane i pranajame podeljene su u sistem od osam stepenova. Prvi stepen čine „Sarva hita asane“ (asane koje pomažu svima), a nakon ovog, pripremnog, slede još sedam stepenova koji vode kroz sve naprednije vežbe - asane i pranajame. Iz osnovnih vežbi „Joge u svakodnevnom životu“ razvili su se i neki posebni programi: „Joga za kičmu“, „Joga za zglobove“, „Joga za starije“, „Joga za poslovne ljude“ i „Joga za decu“. Sistem uključuje i druge vežbe dragocene za održavanje našeg zdravlja – tehnike pročišćavanja (hata joga krije), vežbe dubokog opuštanja (joga nidru), vežbe koncentracije (npr. tratak) i tehnike buđenja i usmeravanja energije i svesti (mudre i bande).

Još važniji činilac održavanja našeg zdravlja je hrana koju uzimamo. Ono što jedemo ne utiče samo na naše telo, nego i na psihu, navike i osobine – ukratko, hrana deluje na celo naše biće. Budući da je ona izvor naše fizičke energije i vitalnosti, važno je unositi uravnotežene i zdrave namirnice: žitarice, povrće, mahunarke, voće, koštunjave plodove, mleko i mlečne proizvode, med, klice, salatu, semenke i začinsko bilje. Njih možemo koristiti sirove ili sveže pripremljene, dok stare, podgrejane i hemijski tretirane namirnice, meso (kao i sve mesne prerađevine), ribu i jaja treba izbegavati. Isto se odnosi i na alkohol, nikotin i droge, jer ubrzano razaraju naše zdravlje.

Mentalno zdravlje

Meditacija na moru CopyNaš um i čula upravljaju nama mnogo češće no što mi upravljamo njima. Da bismo upravljali svojim umom, potrebni su nam pre svega unutrašnja analiza i pročišćenje. Negativne misli i strahovi uzrokuju neravnotežu u nervnom sistemu, a potom i u fizičkim funkcijama, rezultirajući mnogobrojnim bolestima i patnjom. Temelji mentalnog zdravlja su: jasnoća misli, unutarnja sloboda, zadovoljstvo i zdravo samopouzdanje. Zato nastojmo da postupno prevaziđemo svoje negativne osobine i da razvijemo pozitivne misli i postupke.

„Joga u svakodnevnom životu“ i na ovom području pruža brojne mogućnosti za pročišćenje i oslobođenje našeg duha: ponavljanje mantre, poštovanje etičkih načela, dobro društvo, inspirativne knjige. Važan instrument samoispitivanja i samospoznaje je „Meditacija samoanalize“, stupnjevito osmišljena meditativna tehnika. U ovoj vežbi meditacije dolazimo u kontakt sa svojom podsvešću, sa izvorom svih svojih želja, kompleksa, uzroka ponašanja i predrasuda. Ona nam omogućava da nadvladamo svoje loše osobine i navike i da na taj način savladamo životne probleme, vodeći nas od upoznavanja vlastitog bića – kakvi smo, zbog čega smo takvi – preko prihvatanja sebe, do spoznaje svog istinskog Sopstva.

Društveno zdravlje

Društveno zdravlje podrazumeva sposobnost da sami budemo srećni i da druge činimo srećnim. To podrazumeva negovanje istinskih kontakata i komunikacije sa drugim ljudima, preuzimanje odgovornosti u društvu i rad za zajednicu. Društveno zdravlje je takođe sposobnost da se opustimo i iskusimo život u svoj njegovoj lepoti.

Budući da društvo u kojem se krećemo utiče na našu ličnost i oblikuje naš karakter, dobro društvo je od najveće važnosti za naš unutarnji razvoj.

Živeti „Jogu u svakodnevnom životu“ znači raditi za sebe i za druge, za svoje bližnje i za celo društvo, na očuvanju prirode i okoline, za mir u svetu. Vežbati Jogu znači biti aktivan u najpozitivnijem smislu reči i delati u društvu za dobrobit čovečanstva.

Duhovno zdravlje

Duhovni cilj Joge je samorealizacija. Spoznaja da smo u svom zajedničkom korenu i povezanosti, da smo svi jedno – prvi je korak ka tom cilju. Do duhovnog zdravlja vode molitva, meditacija, mantra, pozitivne misli i tolerancija.
 
Osnovno načelo duhovnog života i ujedno najviša zapovest čovečanstvu je:
 
„Ahimsa paramo dharma“ (Ahimša paramo darma, nenasilje je najviše načelo). 
To znači: ne činiti nasilje ni mišlju, ni rečju, ni delom. 
 
Tele i devojka
Čovek bi trebao da štiti, a ne da razara. Davanje, razumevanje i praštanje su osobine koje nas zaista čine ljudima. Očuvanje svih oblika života, uz poštovanje njihove posebnosti i samostalnosti, jedan je od osnovnih aspekata učenja Joge. Sledeći ove principe u svakodnevnom životu, stvaramo čvrst temelj za međusobnu ljubav, pomaganje, razumevanje i toleranciju, ne samo među pojedincima nego i među svim ljudima, nacijama, rasama i veroispovestima.
Odluka o vašem zdravlju i spremnost da živite slobodan i srećan život je u vašim rukama. Vežbajte postojano, sa čvrstom odlukom i uspeh vam je siguran.
Svima onima koji već vežbaju i onima koji će to sada započeti želim srećan, zdrav, uspešan i harmoničan život uz blagoslov.

Višvaguru Paramhans Svami Mahešvarananda, Autor Sistema "Joga u svakodnevnom životu"