Šta je joga

JOGA

 Joga – to je reč koja se veoma često pojavljuje u medijima i postala je internacionalni pojam. Međutim, uprkos činjenici da je skoro svako čuo za Jogu, mnogi o njoj znaju veoma malo. 

Joga je sigurno više nego osmišljena metoda za usavršavanje tela, ali šta je ona u stvari? healthy back

Joga je nauka o telu, umu i duhu. Fizički deo Joge sastoji se iz Asana - vežbi i položaja koji razvijaju telo i Pranajama - vežbi disanja. Mentalni razvoj u Jogi postiže se kroz vežbe disanja, vežbe koncentracije i meditaciju. Fizičke koristi koje možete očekivati od vežbanja su, pored ostalih, poboljšanje cirkulacije, povećana elastičnost svih mišića, veća snaga i otpornost prema bolestima. Naročitu pažnju Joga posvećuje kičmenom stubu, čija povećana elastičnost ne rezultira samo dobrim zdravljem nego i uspešno suzbija mnogobrojne poteškoće od kojih pate ljudi 21. veka. Asane opružaju, masiraju i stimulišu ne samo mišiće, nego i unutrašnje organe i sistem žlezda. Pranajama je delotvorna protiv lošeg načina disanja, koji je veoma rasprostranjen. Kontrolisane tehnike disanja aktiviraju inače neaktivne mišiće grudi. Pluća se ispunjavaju do svog punog kapaciteta i poboljšano je uzimanje kiseonika. Krv se pročišćava od toksina, a pluća proširuju i jačaju. Kroz Jogu se stimulišu svi delovi našeg tela da bi kao celina funkcionisali u najboljem zdravlju, smireno i opušteno.

Joga je dragocen poklon indijskih mudraca, Jogija, svetu. Nauka koju su oni razvili kroz stotine i hiljade godina, ponikla je iz njihove želje da pomognu ljudima u svim mogućim životnim uslovima, bez upotrebe instrumenata, lekova i drugih spoljašnjih sredstava. Oni su želeli metodu koja bi zavisila samo od onog čime svaki čovek već raspolaže: njegovog tela, uma i duha. Joga je jednostavna i prirodna i ne sastoji se iz mnogih stvari nego samo iz jedne; ona je celovit sistem koji vodi ka jedinstvu.

Različite su pobude za vežbanje Joge. Jedni mogu želeti da je rade samo radi fizičkog zdravlja, drugi da bi naučili da se koncentrišu, a neki vežbaju zbog određenih filozofskih ubeđenja i da bi stekli unutrašnji mir i ravnotežu. Šta god da je vaš cilj, treba da počnete sa osnovnim Asanama i Pranajamama (vežbe tela i disanja).

Ljudi su radoznala bića i mnogi od nas žele da dožive što više interesantnih iskustava u životu. Zbog toga je dobro da znate šta možete da očekujete od Joge. Mnogi ljudi žele da dostignu sve stvari za koje su čuli ili pročitali da su moguće kroz Jogu i žele ih odmah. To nije moguće! Joga je prirodan put i njeni rezultati se razvijaju prirodno i postepeno.

Biljke morate zalivati svakog dana, ali će cvetovi i plodovi doći samo kada im je vreme. Suncokret i pcela Ako se protivite prirodi, morate snositi posledice. Ako biljci date suviše vode, ona će istruliti, a ako joj date premalo osušiće se. To znači da i u našim životima moramo postići i održavati sklad tela i duha i sklad niže i više svesti. Ne treba da vežbate preterano, ali ne smete ni biti nemarni. Ako vežbate prema uputstvima možete biti sigurni da ćete ubrati plodove svoga rada. Ali, budite strpljivi. Ljudi su, naročito u zapadnom svetu, naviknuti da očekuju trenutne rezultate. Ako smo bolesni, očekujemo pilulu koja će nas odmah izlečiti. Ako želimo da putujemo, uskačemo u automobil, voz ili avion i stižemo do svog cilja brzo i sa srazmerno malo napora. Raspolažemo mnoštvom električnih uređaja i industrijom zabave čiji je cilj da nam ne ostavi slobodno vreme u kojem bi smo se dosađivali ili morali suviše da razmišljamo. Kada smo nezadovoljni želimo jednostavna rešenja i postoje mnogi ljudi koji tvrde da nam ih mogu dati (ili prodati). Treba da shvatite kako smo temeljno prožeti ovim načinom mišljenja i da se zapitate da li je to ono pravo. Joga nema trenutne odgovore i rešenja i vi nećete postati Učitelj i postići savršenstvo preko noći – ni za nekoliko meseci ili čak godina. Ali, ako budete vežbali ispravno (svaki dan!), sa verom (a to neće biti lako), možete računati sa činjenicom da pouzdano napredujete ka cilju i da gradite temelj za život celovitosti, sreće i mira.

Dakle, imajte poverenja, samopouzdanja, razvijajte svoju snagu volje, sposobnost koncentracije, svoju veru i ljubav – uz pomoć Joge.

Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda, Autor Sistema “Joga u Svakodnevnom Životu”

Zalazak sunca