Meditacija samoanalize

self inquiry meditation

MEDITACIJA SAMOANALIZE

Sistem „Joga u svakodnevnom životu“ nas postpuno vodi ne samo kroz vežbe asana i pranajama, nego i kroz vežbe koncentracije i meditacije. Veoma značajan deo sistema je „MEDITACIJA SAMOANALIZE“ (Self-Inquiry Meditation) , čije nam tehnike pomažu da upoznamo sebe i da ovladamo sobom, kako bi smo se razvijali i spoznali atmu (istinsko jastvo) u sebi. Ali, ovako visok cilj se ne može postići preko noći – to zahteva vreme, samodisciplinu i vođstvo Učitelja.

 U „Meditaciji samoanalize“ prvo vežbamo opuštanje tela i smirenje uma, a potom poboljšavamo koncentraciju i vizualizaciju. Nakon toga, pažnju usmeravamo na sadržaje svesti, na svoje osobine, predstave i način razmišljanja.

Pritom je važno zauzeti neutralno, nepristrasno stanovište i osloboditi se šematskog mišljenja i gotovih stavova. Jedino tako možemo proširiti svoje vidike i steći nove spoznaje.  Stara je izreka da u punu šolju ništa novo ne može da se dolije.  

Često verujemo da dobro poznajemo sebe, ali ako zaronimo dublje, ubrzo otkrivamo da postoji još mnogo toga što o sebi ne znamo. Možda ćemo se iznenaditi koliko je lepih i pozitivnih osobina skriveno u nama. Mi smo pravi trezor saosečanja, razumevanja, ljubavi, skromnosti, strpljenja, iskrenosti, unutrašnjeg zadovoljstva, radosti i dubokog blaženstva. Kada meditacijom, samodisciplinom i usmerenošću ka najvišem cilju osvestimo ove osobine, one uspostavljaju skladne odnose sa drugima i pomažu naš duhovni razvoj.

Ponekad ćemo biti iznenađeni i svojim negativnim osobinama. One koče naš duhovni razvoj i izazivaju nesklad, kako u nama samima tako i u našoj okolini. Upitajmo se iskreno : da li smo uplašeni, pohlepni, preambiciozni, zavidni, ljubomorni, netolerantni, zlopamtila, naprasiti, tašti, iskompleksirani? Najčešće nismo svesni ovih osobina ili mislimo da smo ih već prevladali, ali one kad-tad ponovo iskrsnu iz zaborava. Ove osobine poput semena počivaju u našoj podsvesti i samo čekaju pogodne okolnosti da bi proklijale.

Naš život se odvija unutar 4 stanja svesti: Vancuver meditacija Copy

  • nesvesnog

  • podsvesnog

  • svesnog

  • nadsvesnog

U nesvesnom životu se nalaze karmički tragovi naših prošlih inkarnacija. U podsvesnom počivaju sva iskustva i utisci iz sadašnjeg života, pohranjeni i zabeleženi od trenutka kada je duša ušla u majčinu utrobu. U njemu je sadržano sve što smo doživeli i iskusili, svi utisci koje smo primili putem čula, bez obzira da li smo to učinili svesno ili nesvesno. Podsvest podhranjuje sve: lepo i ružno, radosno i tužno, potisnute poteškoće, agresivnost, strahove nadanja i želje, a oni postaju seme naših budućih misli, reči i dela. Ako u meditaciji zaronimo duboko u sebe, to seme možemo osvestiti, a spoznaja i analiza uzroka i posledica omogućuje nam da ga razgradimo i konačno uklonimo.

„Meditacijom samoanalize“ osvešćujemo  svoj unutarnji svet i bliže upoznajemo um, kao psihičku funkciju koja povezuje podsvest i svest.

Um je poput moćne reke, koju ne možemo zaustaviti, bar ne na duže vreme. Ako reku pregradimo branom, u početku ćemo uspeti da zaustavimo vodu, ali će se njen nivo stalno podizati i pre ili posle doći će do katastrofe. Brana će pod pritiskom popustiti , podivljala reka poplaviti zemlju. Isto tako, ako previše zauzdamo svoj um i sasvim potisnemo želje i osećanja, unutarnji pritisak postaje prevelik i dolazi do naglog, nekontrolisanog oslobđanja napetosti koja se nakupila u podsvesti.

Um ne možemo zaustaviti, ali ga možemo usmeriti, kao što možemo regulisati tok reke da bismo sprečili poplave i štete. „Meditacija samoanalize“ nas uči kako da kontrolišemo i usmerimo instrumente svoje svesti – um i čula, a da ih pritom ne susprežemo i ne potiskujemo. Samoanaliza je nužan preduslov za upoznavanje i razumevanje sebe i svojih unutrašnjih poriva, jer tako možemo pravovremeno delati i sprečiti misli da krenu tokom koji bi mogao uzrokovati probleme i patnju.

„Meditacija samoanalize“ nam omogućava da razumemo sebe i druge i pomaže nam da praštamo. Pročišćavajući svoju podsvest, postupno uklanjamo unutarnje kočnice i komplekse, misli postaju sređene i jasne, a time možemo izbeći ili savladati mnoge teškoće u životu. Konačno, ovom meditacijom možemo dostići najviši cilj i smisao života i spoznati svoju istinsku bit, svoje jastvo.

Preispitajmo svoj vlastiti život. Da li tražimo samo svetovne užitke ili težimo i samospoznaji i duhovnom znanju? Jesti, piti, spavati i razmnožavati se – životni je smisao životinja. Ako težimo jedino tome, a ne i višim ciljevima, traćimo svoj ljudski potencijal. Onaj ko je svestan prilike koju je dobio kao ljudsko biće, odvojiće vreme za molitvu i meditaciju, bez obzira kojoj religiji pripada.Sistem „Joga u svakodnevnom životu“  i  „Meditacija samoanalize“ vode nas ka samospoznaji, sjedinjenju sa sopstvom.