Pranajama

PRANAJAMA

pranayamaPranajama znači svesno i voljno upravljanje dahom (prana - energija, dah; ajam - kontrolisati , regulisati). Udahom ne preuzimamo samo kiseonik nego i pranu, kosmičku energiju, snagu univerzuma koja stvara, štiti i rastače. Ona je osnovni elemenat života i svesti. Prana se nalazi i u hrani, te je veoma važno koristiti zdrave i kvalitetne vegetarijanske namirnice.

Sve vežbe joge, pa tako i disanje, treba izvoditi polako, bez napetosti i želje za isticanjem ili nadmetanjem.

Svesno usmeravanje prane u telu dovodi do porasta vitalnosti, oslobađanja tela od otrova, povećanja otpornosti, kao i do unutarnjeg mira, opuštenosti i menatalne bistrine.


Uopšteno o disanju

Da bismo mogli da živimo i održavamo svoje telo zdravim, potrebni su nam ne samo hrana i voda, već i vazduh. Zaparvo disanje je važnije od jela i pića, jer bez jela možemo da živimo nedeljama, bez vode nekoliko dana, dok bez disanja možemo da preživimo samo nekoliko minuta. Naš život započinje i završava dahom.

Načelno razlikujemo tri faze procesa disanja*:

 1. udah

 2. izdah

 3. zadržavanje daha

Iz jedne faze prelazimo u drugu, pri čemu bi izdah trebao da traje odprilike dvostruko duže od udaha. Na kraju izdaha prirodno dolazi do kratkog zadržavanja daha, nakon čega sledi spontani udah. Udah je aktivan deo procesa disanja, prilikom kojeg se mišići disajnog sistema napinju, dok je izdah pasivan deo - faza opuštanja.

Duboko, mirno i ravnomerno disanje je od presudne važnosti za naše zdravlje. Ono usklađuje i smiruje telo i um. Nasuprot tome, ubrzano i plitko disanje ima negativno dejstvo, jer pojačava stres, uznemirenost, napetost i bolove.

Česta greška pri disanju je što pri udahu širimo grudni koš uvlačeći trbuh, umesto da ga ispupčimo. Uvlačenjem trbuha pri udahu znatno se smanjuje blagotvornost trbušnog disanja.

Tokom vežbe dišemo nečujno i kroz nos**.  Redovnim vežbanjem nastojimo da postupno umirimo i produbimo dah. Tek uz pravilno disanje delovanje asana dolazi do punog izražaja.

Pri izvođenju vežbi veoma su bitne fizička i mentalna opuštenost. Fizička opuštenost omogućuje mišićima da u određenoj asani izvedu potpuni pokret bez otpora i napetosti, dok je mentalna opuštenost neophodna jer omogućuje da se asane izvode sa potpunom usredsređenošću na zatezanje, opuštanje i disanje. Opuštenost mišića možemo znatno pospešiti i pomoću svesnog izdisaja.

Joga nam pokazuje kako različitim tehnikama disanja možemo uticati na telo i um. Naše uobičajeno disanje je, na žalost, često daleko od pravilnog i prirodnog, ali ga možemo ponovo uspstaviti vežbajući potpuno joga disanje.

* Sanskritski izrazi za tri faze disanja su:

purak-udah
rečak-izdah
kumbak-zadržavanje daha

** Pri prolasku kroz nos vazduh se pročišćava, vlaži i zagreva.


Potpuno joga disanje1 2 2

Potpuno joga disanje sastoji se iz tri osnovne faze:

 • 1.      Trbušno disanje ili disanje dijafragmom

 Za vreme udaha dijafragma se pomiče nadole i pritiska trbušne organe postiskujući trbušni zid napolje. Pri izdahu dijafragma se vraća gore, a trbušni zid se povlači. Suprotno udahu, izdah je pasivan proces.

Ova faza disanja je temelj potpunog joga disanja, jer omogućuje punu iskorišćenost zapremine pluća, usporava i na prirodan način produbljuje disajni proces i opuštanje.

 

 • 2.       Grudno disanje

 Pri udahu rebra se podižu a grudni koš širi, dok se pri izdahu rebra vraćaju u početni položaj. Struja vazduha teče srednjim delom pluća koja se pune nešto manje nego pri trbušnom disanju, a disanje je brže i površnije.

U stresnim situacijama, kada smo uznemireni i napeti, ovakvo disanje se javlja spontano. Ukoliko nesvesno ubrzamo disanje, postupno povećavamo napetost ili je bar zadržavamo na istom nivou.

Da bi se prekinuo krug napetosti, usporeno i duboko trbušno disanje je od velike pomoći.

 

 • 3.       Klavikularno disanje

Kod ovog načina disanja pri udahu vazduh puni vrhove pluća, pri čemu se podižu gornji deo grudnog koša i područje ključnih kostiju. Disanje samo vrhovima pluća je površno i brzo, a posledica je izrazito strestnih situacija, panike ili teškoća u disanju.

 Zdravo i prirodno disanje u jednom dahu sadrži sva tri oblika disanja. Oni se sjedinjuju u jedan neprekidni talas, koji se pri udahu podiže odozdo nagore a pri izdahu spušta odozgo nadole. Pri udahu trbuh se ispupči a grudni koš širi, dok se pri izdahu vraćaju u početni položaj. Disanje na ovaj način i korišćenje cele zapremine pluća nazivamo potpunim joga disanjem.


Nakon što se savlada potpuno joga disanje, počinju se vežbati klasične tehnike pranajame kao što su: nadi sodan, bastrika, kapalbati, uđaji, bramari i druge. 

Dejstava pranajame                                                                                   

Na fizičko telo
 • održava telesno zdravlje 
 • pročišćava krv
 • povećava apsorpciju kiseonika
 • jača pluća i srce
 • normalizuje krvni pritisak
 • stabilizuje i usklađuje rad nervnog sistema
 • ubrzava proces lečenja i ozdravljenja
 • povećava otpornost protiv infekcija
 Na psihu:       Pranajama Copy
 • odstranjuje stres, nervozu i potištenost
 • umiruje misli i osećanja
 • donosi unutarnju ravnotežu
 • uklanja energetske blokade
 Na duh:       
 • produbljuje meditaciju
 • pročišćava i budi čakre (energetske centre)
 • proširuje svest