Guruji 2

Paramhans Šri Svami Madavanandađi je bio duhovni naslednik Bagavana Šri Dip Narajana Mahaprabuđija iz Bari Katua, okrug Nagaur, Radžastan. Kao učenik Šri Mahaprabuđija postigao je blagoslovljeno stanje spoznaje Boga kroz potpunu predanost i služenje Učitelju.

Šri Madavanandađi rođen je 11. septembra 1923. kao Tekčanda Garg u selu Nipal, okrug Pali, Radžastan. Otac mu je bio pandit i učeni astrolog, skromni posvećenik gospoda Šive i gospoda Rame. Njegova majka je bila posebno posvećena gospodu Krišni. Od ranog detinjstva Šri Madavanandađi je bio posvećenik gospoda Krišne. Sa 17 godina prisustvovao je Šri Mahaprabuđijevom Satsangu u Đodpuru. U trenutku kad je stao ispred njega, u njemu je video gospoda Krišnu na kojeg je  do tada svakodnevno meditirao. 1942. godine dobio je Sanjas Dikšu i titulu Paramhans od svog učitelja. Više od 20 godina Paramhans Svami Madavanandađi živeo je s Šri Mahaprabuđijem i za to vreme verno je beležio Mahaprabuđijeve bađane (duhovne pesme) i satsange (predavanja o Istini). On je napisao i biografiju svog voljenog učitelja, knjigu "Lila Amrit - Božanski život Šri Mahaprabuđija".

Inspirisan Božanskom milošću svog učitelja pokušao je da pomogne ljudima gde god je bio u prilici. Takođe se bavio socijalnim radom i očuvanjem etičkih vrednosti vedske kulture i religije, Sat Sanatan Darme. Širio je božansku poruku Šri Mahaprabuđija u celoj Indiji. Često je izražavao ta učenja u formi bađana - duhovnih pesama.

Osnovao je nekoliko ašrama u Radžastanu i Guđaratu. Danas su to centri hodočašća koje posećuju hodačasnici iz Indije i inostranstva.

Nakon što je proputovao Indiju, Evropu i Severnu Ameriku šireći Mahaprabuđijevo učenje, većinom je živeo u svojim ašramima u Radžastanu i radio za dobrobit celog sveta kroz molitvu i meditaciju. U Indiji i celom svetu učenici ga s ljubavlju nazivaju Holi Guruđi.

Ušao je u mahasamadhi 2003. godine.

Bio je jedan od retkih duhovnih Učitelja modernog doba. Njegov život kao primer potpune predanosti Bogu i služenja svim živim bićima inspiracija je svim duhovnim tragaocima.

On je duhovni učitelj Paramhanse Svamija Mahešvaranande.